Styret i Futuro Bolivia består av følgende personer:

Trine Solmunde Arne Solmunde Gry Jegleim Oppedal

Bilde kommer  
Irene Heng Lauvsnes Edvard Kr. Tungland  

 

 
Dag Vestbøstad - daglig leder Monica Tjelmeland - juridisk rådgiver