Stiftelsen Futuro Bolivia ble registrert i Brønnøysundregistrene 1. januar 2008.

Hvorfor navnet Futuro Bolivia?

Vi ønsket å finne et navn på stiftelsen som ga mening i både Norge og Bolivia. I tillegg ville vi at det skulle fortelle noe om arbeidet vårt. Futuro er spansk, og betyr framtid. Det er veldig likt det engelske ordet for framtid; future, og vi mente derfor at det ville gi mening også i Norge. Vi ønsker å hjelpe mennesker i Bolivia til å bli mer selvhjulpne, og dermed få en bedre framtid. Vi synes derfor navnet Futuro Bolivia var passende for arbeidet vårt.

 

Praktisk

De som er faddere i Futuro Bolivia bidrar til å støtte hele prosjektet vårt. Det er altså ingen som får ett eget fadderbarn eller en fadderfamilie. Grunnen til at vi velger å gjøre det slik er at vi føler pengene kommer best til nytte når de blir brukt samlet på hele arbeidet.

 

Fadderne bestemmer selv hvilket beløp de vil støtte oss med.

 

Det er mest praktisk for oss at dere velger å gi et fast beløp i måneden. Det er forutsigbart, og gjør det lettere for oss å ha en forsvarlig drift og drive langsiktig planlegging.

 

Vi er en liten organisasjon, der vi i Norge jobber på dugnad. Det blir derfor brukt svært lite penger på administrasjon, og mest mulig kan gå direkte til hjelpearbeidet.