12.000 KR. FRA FJELLTUNFESTIVALEN 2011.

For første gang arrangerte elevene ved Felltun skole på Jørpeland ”Fjelltunfestivalen” i april. Festivalen ble så vellykket at elevene nå sier: ”Dette må vi gjøre neste år også”. Hvordan Futuro Bolivia kommer inn i bildet? Jo, elevrådet som sto for festivalen sammen med elevrådslæreren, hadde bestemt at deler av overskuddet skulle gå til humanitære formål. Dermed har  Futuro Bolivia mottatt kr. 12.000, som allerede er brukt til innkjøp av ”skolepakker” til skoleelvene i Oruro. Stor takk til elevene ved Fjelltun skole!

Les mer

 
         
Samarbeid Futuro Bolivia og Strømmestiftelsen.  

Negativt svar på NORAD- søknaden vår.

  Vennskapsbyprosjektet – Strand kommmune og Oruro i Bolivia.

Endelig ser det ut for at skal bli noe av et samarbeid mellom Futuro Bolivia i Strand og Strømmestiftelsen i Kristiansand.

Les mer

 

Les mer

  Les mer
   
Strand vennskapskommune med Oruro i Bolivia?   NORAD- støtte til Futuro Bolivia?

Stiftelsen Futuro Bolivia har sendt en søknad til Strand kommune om at det opprettes vennskapskommunebånd mellom Strand og Oruro i Bolivia. Bakgrunnen er at ordfører og formannskap via media har invitert til innspill om ny vennskapskommune etter at tilsvarende ordning opphørte da Møldrup kommune i Danmark ble en del av storkommunen Viborg.

 

Stiftelsen Futuro Bolivia har 2 ganger tidligere søkt om NORAD- midler (statlige bistandsmidler) til voksenopplæringsprosjektet vårt i Bolivia. Av ulike årsaker er søknadene blitt avslått. Men vi gir oss ikke!

Nå har vi på nytt søkt om midler for 2011 og mener selv at søknaden denne gangen har en god mulighet for å gi uttelling.

I søknaden har vi selvsagt omtalt hvem vi er og hvilke prosjekter vi driver. Vi har også vektlagt muligheter for det vi har kalt knoppskyting og også begrunnet hvorfor Strand bør velge Oruro. Søknaden skal etter det vi får opplyst behandles i kommunestyret i desember 2010.

Les mer

 

 

Vi har denne gangen i større grad tydeliggjort samarbeidspartnere både i Bolivia og her hjemme. Søknadsbeløpet er på kr. 540.000.- Her finner du mer informasjon om søknaden som vi får svar på i mars 2011.

Les mer

 

Futuro Bolivia presentert på Rotarys distriktskonferanse!    Futuro Bolivia, nå også på Finnskogen!

”Dette var en flott opplevelse”, sier styreleder Trine Solmunde etter at hun og to andre representanter fra Futuro Bolivia presenterte stiftelsens prosjekt for 130 rotarianere samlet til distriktskonferanse på Jørpeland lørdag 18. september.

 

Nesten ikke til å tro, men nå er Futuro Bolivia også blitt markedsført på Finnskogen, nærmere bestemt på ”Finnskogen MC-treff” på Dragonmoen Camping. Foranledningen, lurer vel du kanskje på?

 

Deltakerne på konferansen kom fra lokale Rotary foreninger fra hele Vestlandet, dvs. fra Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Les mer

 

 

Jo, det har seg slik at et av styremedlemmene i stiftelsen, Laila F. Holta, også er motorsykkelgal og sammen med mannen reiser på ulike MC – treff rundt om i landet. Et av de årvisse er ”Finnskogen MC – treff”

Og hva er vel da mer naturlig enn å kombinere det beste fra to hobbyer, motorsykkelinteressen og interessen av å kunne hjelpe våre gode venner i Oruro i Bolivia.

Les mer