Fagutdanning:  

 

Se her for nyheter om fagutdanningen

 

Fagutdanningen gir voksne en toårig utdanning, og en offisiell tittel etter endt utdanning. Deltakerne kan få opplæring på mange ulike felt som tekstil, elektronikk, mekaniske fag og keramikk. I Bolivia er fagutdanningen organisert som et selvstendig prosjekt med lokal styring gjennom organisasjonen O.A.S.I.D (Organization de Ayuda Social I Desarollo). O.A.S.I.D har inngått samarbeid med kommunene der det arrangeres fagutdanning, og har fått i stand avtaler som sørger for kommunale tilskudd og bruk av materiell. Kommunene har også stilt bygg og personell til disposisjon. Resten av midlene som brukes av O.A.S.I.D blir overført fra Futuro Bolivia. Dette er med på å dekke kostnader til utstyr, verktøy, maskiner, undervisningsmateriell og lønn til undervisningspersonell.

 

Fagutdanningen startet i 2007, og i løpet av den første toårsperioden fikk ca 1000 personer fagbrev!

 

Faktaopplysninger:

 

Generelle og ideelle delmål i prosjektet:

    -    medvirke til å nå følgende av FN's tusenårsmål:

 OASID skal videre:

Aktuelle fagopplæringer: